Bản quyền cPanel/WHM

Bản quyền cPanel/WHM cho VPS - Internal


 
300,000đ
Hàng tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ ảo (VPS)
Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của vstech.vn.


Bản quyền cPanel/WHM cho VPS - External


 
330,000đ
Hàng tháng

Bản quyền cPanel dành cho khách hàng Không sử dụng dịch vụ VPS của Vinastar Ltd


Bản quyền cPanel/WHM cho Server - Internal


 
900,000đ
Hàng tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ riêng (Server)
Áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ Server/Colo/Managed của vstech.vn.


Bản quyền cPanel/WHM cho Server - External


 
990,000đ
Hàng tháng

Bản quyền cPanel dành cho Máy chủ riêng (Server)
Áp dụng cho khách hàng KHÔNG sử dụng dịch vụ Server của Vinastar ltd