Bản quyền DirectAdmin

BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - INTERNAL


 
150,000đ
Hàng tháng

Dành cho khách hàng không sử dụng VPS/Server của Vinastar ltd


BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - EXTERNAL


 
597,000đ
/3 tháng

Bản quyền DirectAdmin Áp dụng cho khách chỉ thuê bản quyền, không có dịch vụ VPS/Server tại Vinastar


BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - BẢN QUYỀN DIRECTADMIN - VĨNH VIỄN


 
2,500,000đ

Bản quyền DirectAdmin không có thời hạn. Chỉ thanh toán một lần. Áp dụng cho khách chỉ thuê bản quyền, không có dịch vụ VPS/Server tại Vinastar