Email Server Riêng là giải pháp email dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu gửi nhận email với số lượng lớn

BASIC


 
4,200,000đ
/1 năm

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

90GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

ADVANCED


 
7,200,000đ
/1 năm

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

250GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

EXTREMMER


 
10,200,000đ
/1 năm

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

300GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật

STARTER


 
6,000,000đ
/1 năm

99% Tỷ lệ gửi mail vào inbox

125GB Dung lượng lưu trữ

512MB Địa chỉ email

Không giới hạn Email forwarder

Không giới hạn Danh sách email

Không giới hạn Tên miền tạo email

1 Địa chỉ IP riêng

SSL Giao thức bảo mật