Smart Server thay thế server thật Với phần cứng IBM mạnh mẽ được ảo hoá nhằm tối ưu tài nguyên và chi phí. Linh động tuỳ biến cấu hình, là lựa chọn để thay thế máy chủ thật.

Smart Server thay thế server thật

SMART BASIC


Bắt đầu từ   2,640,000đ
Hàng tháng

Cloud System IBM X3650M4
12 GHz / 4 core CPU E5-26xx
16GB RAM
150GB SSD Enterprise
8.000 IOPs / 1 IP tĩnh
1Gbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime


SMART ADVANCED


Bắt đầu từ   2,200,000đ
Hàng tháng

Cloud System IBM X3650M4
18GHz / 6 core CPU E5-26xx
24GB RAM
250GB SSD Enterprise
10.000 IOPs / 1 IP tĩnh
1Gbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime


SMART PREMIUM


Bắt đầu từ   3,200,000đ
Hàng tháng

Cloud System IBM X3650M4
24GHz / 8 core CPU E5-26xx
32GB RAM
350GB SSD Enterprise
20.000 IOPs / 1 IP tĩnh
1Gbps Internet trong nước
20Mbps Internet quốc tế
Unlimited Lưu lượng thông tin
99.99% đảm bảo Uptime