Giải pháp email relay dành cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc gửi email tới các tổ chức email lớn như Yahoo, Gmail, Hotmail,...

Hỗ trợ nhiều port cho SMTP phòng tránh trường hợp bị firewall
Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

5000 Mail mỗi tháng

1 Domain

25 MB Attachments

SSL 128-Bit
Relay Basic Price 6,000,000/yr
Order Now
Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

10.000 Mail mỗi tháng

1 Domain

25 MB Attachments

SSL 128-Bit
Relay 1 Price 6,000,000/6 mo
Order Now
Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

50.000 Mail mỗi tháng

1 Domain

25 MB Attachments

SSL 128-Bit
Relay 2 Price 9,000,000/6 mo
Order Now
Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

100.000 Mail mỗi tháng

1 Domain

25 MB Attachments

SSL 128-Bit
Relay 3 Price 2,500,000/mo
Order Now
Hỗ trợ relay thông qua địa chỉ IP, không cần chứng thực (IP Based Authentication)

300.000 Mail mỗi tháng

1 Domain

25 MB Attachments

SSL 128-Bit
Relay 4 Price 21,000,000/6 mo
Order Now