Vinastar Ltd là nhà cung cấp bản quyền WHMCS tại Việt Nam

Dịch vụ kích hoạt sau 15 phút, hỗ trợ cài đặt miễn phí

Starter


 
370,000đ
Měsíčně

Up to 250 Clients*
Standard Support
Host on your own server


Plus


 
416,900đ
Měsíčně

Up to 250 Clients*
No Branding/Linkback
Standard Support
Host on your own server


Professional


 
560,000đ
Měsíčně

Up to 1000 Clients*
No Branding/Linkback
Standard Support
Host on your own server


Business


 
900,000đ
Měsíčně

Unlimited Clients*
No Branding/Linkback
Access to Priority Support
Host on your own server