Vinastar Ltd là nhà cung cấp bản quyền WHMCS tại Việt Nam

Dịch vụ kích hoạt sau 15 phút, hỗ trợ cài đặt miễn phí
 • Starter

  • Up to 250 Clients*
   Standard Support
   Host on your own server
  370,000/mo
  Đăng ký
 • Plus

  • Up to 250 Clients*
   No Branding/Linkback
   Standard Support
   Host on your own server
  416,900/mo
  Đăng ký
 • Professional

  • Up to 1000 Clients*
   No Branding/Linkback
   Standard Support
   Host on your own server
  560,000/mo
  Đăng ký
 • Business

  • Unlimited Clients*
   No Branding/Linkback
   Access to Priority Support
   Host on your own server
  900,000/mo
  Đăng ký