Bản quyền CloudLinux OS

CloudLinux - External


 
260,000đ
Hàng tháng

Dành cho khách hàng không sử dụng VPS/Server của Vinastar ltd


CloudLinux - Internal


 
240,000đ
Hàng tháng

Dành cho khách hàng sử dụng VPS/Server của Vinastar ltd