Đăng ký tên miền

Tìm tên miền mới của bạn. Nhập tên của bạn hoặc từ khóa dưới đây để kiểm tra tình trạng tên miền.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com sale!
299,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
299,000đ
1 Year
.net
299,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
299,000đ
1 Year
.org
280,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.info
379,000đ
1 Year
379,000đ
1 Year
379,000đ
1 Year
.vn sale!
830,000đ
1 Year
480,000đ
1 Year
480,000đ
1 Year
.com.vn sale!
700,000đ
1 Year
360,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.net.vn
700,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.org.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.info.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.gov.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.edu.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.name.vn
60,000đ
1 Year
30,000đ
1 Year
30,000đ
1 Year
.pro.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.hanoi.vn
400,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
200,000đ
1 Year
.in
235,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
235,000đ
1 Year
.us
280,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
245,000đ
1 Year
.biz
280,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
235,000đ
1 Year
.asia
360,000đ
1 Year
325,000đ
1 Year
350,000đ
1 Year
.name
250,000đ
1 Year
220,000đ
1 Year
225,000đ
1 Year
.tv
610,000đ
1 Year
668,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
.mobi
460,000đ
1 Year
430,000đ
1 Year
450,000đ
1 Year
.pro
360,000đ
1 Year
359,000đ
1 Year
359,000đ
1 Year
.me
610,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
600,000đ
1 Year
.de
320,000đ
1 Year
320,000đ
1 Year
320,000đ
1 Year
.ws
460,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
250,000đ
1 Year
.uk
399,000đ
1 Year
399,000đ
1 Year
399,000đ
1 Year

Please choose a category from above.


 Mua thêm Web Hosting

Rất nhiều lựa chọn Web Hosting cho bạn

Chúng tôi có nhiều gói phù hợp với ngân sách của bạn.

 Chuyển tên miền về Vinastar

Chuyển ngay tên miền hôm nay để có nhiều ưu đãi! *


* Đáp ứng các đuôi tên miền cho bạn