Host Pro 1

588,000đ/năm
 • Dung lượng 1 GB
 • Băng thông 15 GB
 • Website 01
 • My SQL 01
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL có

Host Pro 2

708,000đ/năm
 • Dung lượng 2 GB
 • Băng thông 25 GB
 • Website 01
 • My SQL 01
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL có

Host Pro 4

158,000đ/tháng
 • Dung lượng 5.5 GB
 • Băng thông 200 GB
 • Website 03
 • My SQL 06
 • Tự động quét Mã độc có
 • Miễn phí SSL Có

Host Pro 5

239,000đ/tháng
 • Dung lượng 7 GB
 • Website 06
 • Băng thông Unlimited
 • My SQL 10
 • Tự động quét Mã độc Có
 • Miễn phí SSL Có

Host Pro 6

450,000đ/tháng
 • Dung lượng 12 GB
 • Băng thông Unlimited
 • Website 08
 • FTP/MySQL/Email Unlimited
 • Tự động quét Mã độc Có
 • Miễn phí SSL Có