Dịch vụ SSD hosting chất lượng cao

Host Pro 1


 
336,000đ
/1 năm

600Mb Disk space

25Gb Bandwidth

1 Website

1 My SQL

0 MSSQL 2012

1 Domains

3 Subdomain

3 Alias/Park Domain

Host Pro 2


 
52,000đ
Hàng tháng

2.2GB SSD Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/tháng

Unlimited FTP Accounts

3 My SQL

0 MSSQL 2012

2 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Host Pro 3


 
90,000đ
Hàng tháng

2.2Gb Disk space

Unlimited Bandwidth

01 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

Unlimited MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

40 Email Accouts

Host Pro 4


 
165,000đ
Hàng tháng

3.5 GB SSD Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/tháng

Unlimited FTP Accounts

4 My SQL

4 MSSQL 2012

2 Domain

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Host Pro 5


 
136,000đ
Hàng tháng

4.5GB SSD Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/tháng

Unlimited FTP Accounts

5 My SQL

5 MSSQL 2012

4 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain

Host Pro 6


 
320,000đ
Hàng tháng

10GB SSD Dung lượng lưu trữ

Unlimited Băng thông/tháng

Unlimited FTP Accounts

8 My SQL

8 MSSQL 2012

6 Domains

Unlimited Subdomain

Unlimited Alias/Park Domain