Dịch vụ SSD hosting chất lượng cao

Host Start


 
336,000đ
/1 năm

350Mb Disk space

5Gb Bandwidth

0 Addon Domain

03 Parked Domains

03 Sub Domains

01 MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

10 Email Accouts

Host Start (DA)


 
336,000đ
/1 năm

350Mb Disk space

5Gb Bandwidth

0 Addon Domain

03 Parked Domains

03 Sub Domains

01 MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

10 Email Accouts

Host Pro 1


 
720,000đ
/1 năm

850Mb Disk space

30Gb Bandwidth

0 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

01 MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

15 Email Accouts

Host Pro 2


 
540,000đ
/6 tháng

1.2Gb Disk space

45Gb Bandwidth

01 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

01 MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

25 Email Accouts

Host Pro 3


 
135,000đ
Hàng tháng

2Gb Disk space

Unlimited Bandwidth

01 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

Unlimited MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

40 Email Accouts

Host Pro 4


 
165,000đ
Hàng tháng

3Gb Disk space

Unlimited Bandwidth

03 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

Unlimited MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

120 Email Accouts

Host Pro 5


 
285,000đ
Hàng tháng

6Gb Disk space

Unlimited Bandwidth

06 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

Unlimited MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

Unlimited Email Accouts

Host Pro 5 (DA)


 
285,000đ
Hàng tháng

6Gb Disk space

Unlimited Bandwidth

06 Addon Domain

Unlimited Parked Domains

Unlimited Sub Domains

Unlimited MySQL Accouts

Unlimited FTP Accouts

Unlimited Email Accouts